PRAVARA RURAL COLLEGE OF PHARMACY, LONI

Rank holders

Curricular activities

 

B. Pharm 2015-16

 

Sr No

Name

Class

%

1

Katkade Prabhakar Vinayak

F.Y B pharm

65.50

2

Tambe Prajakta Dilip

F.Y B pharm

64.05

3

Dighe Swamini Avinash

F.Y B pharm

63.80

1

Wagh Nikita Ramrao

S.Y.B pharm

73.45

2

Adhav Arti Sanjay

S.Y.B pharm

73.40

3

Lokhande Poonam R.

S.Y.B pharm

73.27

1

Shelake Archana Khandu

T.Y.B pharm

77.75

2

Mulik Ujjawala Narayan

T.Y.B pharm

76.67

3

Tambe Varsha Narayan

T.Y.B pharm

74.38

1

Dale Ankita Rajendra

Final B pharm

74.00

2

Joshi Ashwini Vilas

Final B pharm

72.25

 

 

                    M. Pharm 2015-16

 

 

Sr No/Rank

Name

Class

%

1

BANKAR ANUPAMA A.

F.Y M.Pharm (Pharmachem)

75.44

2

DHANDE KOMAL ANIL

F.Y M.Pharm (Pharmachem)

74.48

3

DIGHE RAJASHRI S.

F.Y M.Pharm (Pharmachem)

73.76

1

BHANDARI AKSHAY SHRIRAM

F.Y M.Pharm (QAT)

73.36

2

OHAL POONAM R.

F.Y M.Pharm (QAT)

71.92

3

JADHAV POOJA G.

F.Y M.Pharm (QAT)

70.56

1

VIKHE DATTAPRASAD NAVNATH

F.Y M.Pharm (P’Cognosy)

74.96

2

DUKRE TUSHAR P.

F.Y M.Pharm (P’Cognosy)

72.00

3

CHAVAN SACHIN T.

F.Y M.Pharm (P’Cognosy)

68.40

1

BARHATE RENUKA BHASKAR

S.Y M.Pharm (Pharmachem)

78.11

2

TAMBE DHANANJAY LAXMAN

S.Y M.Pharm (Pharmachem)

77.78

3

NIBE NUTAN VIJAY

S.Y M.Pharm (Pharmachem)

76.61

1

AHER MAHINDRA RATAN

S.Y M.Pharm (QAT)

77.78

2

GAVHANE PANKAJ NANDKUMAR

S.Y M.Pharm (QAT)

74.17

3

ABHALE DATTA MACHHINDRA

S.Y M.Pharm (QAT)

73.00

Copyright © 2018 Pravara Rural College Of Pharmacy, Loni

ENQUIRY